Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Tất cả các sản phẩm sơn được được khách hàng mua trực tiếp từ công ty hoặc mua giám tiếp qua bên thứ 3 là các đại lý, cửa hàng chính thức của công ty và được sử dụng thi công đúng kỹ thuật; sẽ được hưởng chính sách bảo hành niêm yết của công ty nếu lỗi do sản phẩm.