Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

  1. Miền phí vận chuyển cho các đơn hàng đầu tiên của các đại lý, cửa hàng
  2. Hỗ trợ 2% doanh thu đối với các đơn hàng tiếp theo
  3. Khách lẻ sẽ được hỗ trợ vận chuyển tùy thuộc vào giá trị của mỗi đơn hàng